Prawo cywilne

Ta dziedzina prawa jest jedną z najistotniejszych dla każdego z nas. Stykamy się z nią codziennie robiąc zakupy, załatwiając sprawy spadkowe, podpisując różne umowy. Skutki niewiedzy w tym zakresie bywają bardzo uciążliwe. Prawo cywilne jest bardzo zawiłe i z pozoru oczywiste sytuacje potrafią skomplikować nam życie. Dlatego doradzamy naszym Klientom w całym szeregu zagadnień, które składają się na tą gałąź prawa.
Pomagamy prowadzić sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności. To często bardzo skomplikowane procesy, które nie mogą zostać niedopilnowane. Pomagamy też naszym Klientom w sprawach o zasiedzenie, zachowek i innych procesach tego rodzaju.
Doradzamy konsumentom w sprawach związanych z wadami zakupionych rzeczy, w tym m.in. w coraz powszechniejszych sprawach dotyczących wad zakupionych pojazdów.
Zajmujemy się pomocą w windykacji roszczeń na każdym etapie – przedsądowym, sądowym na każdym etapie sprawy i w postępowaniu egzekucyjnym.
Zajmujemy się przygotowywaniem dla naszych Klientów projektów różnego rodzaju umów, takich jak umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane i inne funkcjonujące w obrocie.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • prawa własności (nabycie, wykonywanie, przeniesienie i utrata, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności),
  • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, posiadanie)
  • zobowiązań, w szczególności umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
  • ochrony dóbr osobistych.