Prawo rodzinne i opiekuńcze

Tematyk prawa rodzinnego jest bardzo obszerna, a przez to skomplikowana. Ta dziedzina prawa dotyczy większości z nas, bowiem reguluje tak stosunki między małżonkami, jak i między rodzicami a dziećmi. Gdy zaistnieje konieczność fachowej pomocy w sprawach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, czy ustalenie kontaktów, my posiadamy wiedzę i doświadczenie, które pozwala naszym Klientom przejść przez często bardzo skomplikowany proces sądowy w tym przedmiocie. Mamy również bardzo bogate doświadczenie w przeprowadzaniu mediacji między zwaśnionymi stronami, co często zapobiega eskalacji konfliktów i pozwala porozumieć się zwaśnionym stronom dla dobra ich małoletnich dzieci.

Zakres usług:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o alimenty (alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, alimenty rzecz na innych członków rodziny),
 • sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, ustroje majątkowe pomiędzy małżonkami,
 • sprawy związane z pochodzeniem dziecka (ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania),

waga, rodzina

 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (powstanie i ustanie władzy rodzicielskiej, zakres władzy rodzicielskiej i sposób jej wykonywania,
 • obowiązki rodziców i dzieci, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze),
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • opieka prawna i kuratela (w sprawach osób małoletnich i dorosłych),
 • odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne (przestępczość nieletnich, postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawie demoralizacji nieletnich),
 • ubezwłasnowolnienia,
 • zobowiązania do leczenia odwykowego i leczenia psychiatrycznego.