Odszkodowania

Jeśli miałeś wypadek, przysługuje Ci cały szereg uprawnień, z których warto skorzystać. Ponad 70% odszkodowań i zadośćuczynień wypłacanych przez ubezpieczycieli jest zaniżone. Na rynku funkcjonuje cały szereg podmiotów, które zajmują się odzyskiwaniem odszkodowań. Być może z częścią z nich już się zetknąłeś. Niestety często działają przez pośredników, którzy nagabują ludzi po wypadkach już w szpitalu. W rzeczywistości to tylko pośrednicy, bowiem sprawami tego rodzaju przed sądami mogą się zajmować tylko profesjonalni pełnomocnicy, jakimi są adwokaci. Korzystanie z pośredników jest zatem zbędne, tym bardziej, że tego rodzaju podmioty pobierają ogromne prowizje za swoje usługi, sięgające w skrajnych przypadkach nawet 50% od kwot uzyskanych od ubezpieczycieli. Nadto, po prostu musza korzystać z usług lokalnych adwokatów lub aplikantów, bo któż by chciał jeździć na sprawę np. z Wrocławia do Lublina, czy do Białej Podlaskiej. My jesteśmy na miejscu i mamy bardzo bogate doświadczenie w sprawach, których przedmiotem jest dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli – czy to przy szkodach osobowych, czy majątkowych.

Zajmujemy się profesjonalną pomocą przy uzyskiwaniu odszkodowań zadośćuczynień i rent w związku z wypadkami drogowymi. Prowadzimy od szeregu lat procesy przeciwko największym ubezpieczycielom, na każdym etapie – od zgłoszenia szkody, poprzez cały proces.

Zajmujemy się także pomocą przy uzyskiwaniu odszkodowań w związku ze zniszczeniami pojazdów, maszyn i urządzeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi, bowiem praktyka niewypłacania lub zaniżania odszkodowań za zniszczenia, czy też za wynajem pojazdów zastępczych, jest powszechna.

Odszkodowania, w szczególności:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
  • odszkodowania za szkody majątkowe,
  • odszkodowania za błędy medyczne,
  • odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem.

waga temidy, domek, długopis w dłoni