Prawo karne

Jesteś ofiarą przestępstwa ? Dowiedz się, jak dochodzić swoich praw. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem na wszystkich etapach postępowań karnych przeciwko sprawcom przestępstw.

Jesteś osobą podejrzaną lub oskarżoną o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia? Jako adwokaci świadczymy obronę w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Zajmujemy się obroną podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego i karnego wykonawczego. Uczestniczymy w przesłuchaniach, uczestniczymy w różnego rodzaju czynnościach procesowych, w prowadzonych przez nas sprawach aktywnie uczestniczymy w rozprawach sądowych. Uczestniczymy też w coraz popularniejszych mediacjach w sprawach karnych.

Zakres usług:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa, a także dochodzenie odszkodowań w toku postępowania karnego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

księgi, waga temidy, dokumenty