Prawo administracyjne

Jeśli masz problem w urzędzie, chcesz uzyskać decyzję administracyjną lub nie satysfakcjonuje Cię decyzja, którą otrzymałeś, warto skonsultować problem z profesjonalistą. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie postępowań administracyjnych. Sporządzamy odwołania od decyzji, w imieniu naszych Klientów sporządzamy skargi do sądów administracyjnych, w tym skargi kasacyjne. 

Naszych Klientów reprezentujemy także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Doradzamy także na etapie przed wszczęciem postępowania i pomagamy składać stosowne wnioski.

Zakres usług:

  • odwołania od decyzji organów administracji,
  • skargi do sądów administracyjnych,
  • wnioski,
  • skargi kasacyjne do NSA,
  • reprezentacja na każdym etapie sprawy.

dokument, pieczątka


Prawo cywilne

Ta dziedzina prawa jest jedną z najistotniejszych dla każdego z nas. Stykamy się z nią codziennie robiąc zakupy, załatwiając sprawy spadkowe, podpisując różne umowy. Skutki niewiedzy w tym zakresie bywają bardzo uciążliwe. Prawo cywilne jest bardzo zawiłe i z pozoru oczywiste sytuacje potrafią skomplikować nam życie. Dlatego doradzamy naszym Klientom w całym szeregu zagadnień, które składają się na tą gałąź prawa.

Pomagamy prowadzić sprawy spadkowe, w tym sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności. To często bardzo skomplikowane procesy, które nie mogą zostać niedopilnowane. Pomagamy też naszym Klientom w sprawach o zasiedzenie, zachowek i innych procesach tego rodzaju.

Doradzamy konsumentom w sprawach związanych z wadami zakupionych rzeczy, w tym m.in. w coraz powszechniejszych sprawach dotyczących wad zakupionych pojazdów.

Zajmujemy się pomocą w windykacji roszczeń na każdym etapie – przedsądowym, sądowym na każdym etapie sprawy i w postępowaniu egzekucyjnym.

Zajmujemy się przygotowywaniem dla naszych Klientów projektów różnego rodzaju umów, takich jak umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane i inne funkcjonujące w obrocie.

długopis w dłonie, młotek, dokument

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • prawa własności (nabycie, wykonywanie, przeniesienie i utrata, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności),
  • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, posiadanie)
  • zobowiązań, w szczególności umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
  • ochrony dóbr osobistych.