Prawo karne wykonawcze

Jeśli zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie, istnieje cały szereg instytucji, które pozwolą na to, aby sankcja karna była mniej dotkliwa, niż może się to wydawać. Prowadzimy sprawy w przedmiocie odroczenia wykonania kary, rozłożenia grzywny na raty, wykonania kar zastępczych.
Kompleksowo prowadzimy sprawy o wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, od skompletowania dokumentów, poprzez złożenie wniosku i reprezentację przed Sądem Penitencjarnym.

Zakres usług:

  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • warunkowego zawieszenia wykonania kary.